1 Prezentační zóna

presentation wall

Stěny jsou portály do světa poznání. Stěny musí usnadňovat výměnu znalostí mezi studenty a učiteli, studentů ke studentům a učitelů ke studentům.

Řešení: Multifunkční prezentační plochy, tabule, panely pro popis i projekci s posuvným a flexibilním umístěním. Interaktivní tabule, projektory, LCD panely s ozvučením a flexibilní instalací s mechanickým/elektronickým ovládáním. (i3MOMENTUM - i3TOUCH, i3BOARD, i3PROJECTOR, i3ADD-ON, HAWM, SWEEZZ, LIFT)

presentation wall

Stránky pro podporu interaktivní výuky