2 Zóna – učitel, přednášející, instruktor

teacher

Zázemí pro učitele, přednášejícího, instruktora je třeba vybavit nástroji - moderními technologiemi, které jim umožní zaměřit se optimálně na potřeby studentů. Jedná se o multifunkční pracoviště s integrovanými nástroji a technologiemi pro prezentaci a ovládání výukových obsahů, SW. Prezentační PC/NB s internetovým připojením, vizualizér pro prezentaci obrazových předloh a 3D pomůcek, ovládání ozvučení, systémy pro elektronické hodnocení a testování, tablety. Programové vybavení – software pro sdílení výukových materiálu a spolupráci s žáky vybavených mobilními zařízeními v systému BYOD a v prostředí Cloud.

Řešení: Multifunkční stůl, katedra, pult s PC/NB připojeným na interaktivní tabule, projektory, LCD panely, ozvučení, vizualizér, elektronické testování, ext. připojení, řídicí systémy, internet. (i30PTI, i3PC, i3SYNC + SW – i3LEARHUB, Workspace, Alf, Flow).

items

Stránky pro podporu interaktivní výuky